Skip to content
Usługa Cena Netto
1.1.1 za 1 miejsce ziemne – pochówek tradycyjny 550.00
1.1.2 grób rodzinny za 2 miejsca ziemne w pionie – pochówek tradycyjny 1160.00
1.1.3 grób rodzinny za 3 miejsca ziemne w pionie – pochówek tradycyjny 1500.00
1.1.4 grób rodzinny za 2 miejsca w poziomie - pochówek tradycyjny 1900.00
1.1.5 grób rodzinny za 2 miejsca w poziomie – dwupoziomowy (4 miejscowy) pochówek tradycyjny 2400.00
1.1.6 grób rodzinny za 3 miejsca w poziomie - pochówek tradycyjny 3000.00
1.1.7 za grób dziecka (zmarłego przed 6 rokiem życia) 184.00
1.2.1 zmiana statusu z grobu ziemnego na murowany opłata płacona za każde miejsce w grobie (wielokrotność ilości miejsc ziemnych pochówek tradycyjny w grobie) 3000.00
1.2.2 za grób murowany 1 miejscowy 2800.00
1.2.3 za rodzinny grób murowany 2 miejscowy w pionie 5800.00
1.2.4 za rodzinny grób murowany 2 miejscowy w poziomie 9500.00
1.2.5 za rodzinny grób 2 miejscowy w poziomie i dwupoziomowy (4 miejscowy) 12000.00
1.2.6 za rodzinny grób murowany powyżej 4 miejsc przy wielokrotności 2 lub 3 miejsc w pionie w zależności od ilości miejsc w grobie (opłata za każde miejsce w grobie) 2400.00
1.2.7 Katakumby za każdy 1 m2 zajmowanej powierzchni. 3000.00
1.3.1 Opłata za niszę w kolumbarium lub grób urnowy 500.00
2.1 Jednorazowa opłata za pochowanie trumny w katakumbach 1400.00
2.2 Jednorazowa opłata za pochowanie 1 urny w grobie określonym w Dziale I poz. od 1.1.1 do 1.1.7 2000.00
2.3 Jednorazowa opłata za pochowanie 1 urny w grobie określonym w Dziale I poz. od 1.2.2 do 1.2.7 1000.00
2.4 Jednorazowa opłata za pochowanie urny w kolumbarium lub grobie przeznaczonym do chowania urn oraz w grobie ziemnym do którego wcześniej dowowano urnę 1000.00
2.5 Jednorazowa opłata za pochowanie trumny w celu ponownego użycia grobu po 20 latach w grobie murowanym oraz w grobie ziemnym zawierającym urnę 300.00
4.1 Jednorazowa opłata za korzystanie z sali ceremonialnej 150.00
4.2 Jednorazowa opłata za wjazd pojazdem na teren cmentarza. 65.00

 

 UCHWAŁA nr LVII-1263-18 z 28.03.2018 w sprawie ustalenia stawek

 Tekst ujednolicony naniesion zmiany