Skip to content
Usługa Cena Brutto
1.1.1 za 1 miejsce ziemne – pochówek tradycyjny 594.00
1.1.2 grób rodzinny za 2 miejsca ziemne w pionie – pochówek tradycyjny 1252.80
1.1.3 grób rodzinny za 3 miejsca ziemne w pionie – pochówek tradycyjny 1620.00
1.1.4 grób rodzinny za 2 miejsca w poziomie - pochówek tradycyjny 2052.00
1.1.5 grób rodzinny za 2 miejsca w poziomie – dwupoziomowy (4 miejscowy) pochówek tradycyjny 2592.00
1.1.6 grób rodzinny za 3 miejsca w poziomie - pochówek tradycyjny 3240.00
1.1.7 za grób dziecka (zmarłego przed 6 rokiem życia) 198.72
1.2.1 zmiana statusu z grobu ziemnego na murowany opłata płacona za każde miejsce w grobie (wielokrotność ilości miejsc ziemnych pochówek tradycyjny w grobie) 3240.00
1.2.2 za grób murowany 1 miejscowy 3024.00
1.2.3 za rodzinny grób murowany 2 miejscowy w pionie 6264.00
1.2.4 za rodzinny grób murowany 2 miejscowy w poziomie 10260.00
1.2.5 za rodzinny grób 2 miejscowy w poziomie i dwupoziomowy (4 miejscowy) 12960.00
1.2.6 za rodzinny grób murowany powyżej 4 miejsc przy wielokrotności 2 lub 3 miejsc w pionie w zależności od ilości miejsc w grobie (opłata za każde miejsce w grobie) 2592.00
1.2.7 Katakumby za każdy 1 m2 zajmowanej powierzchni. 3240.00
1.3.1 Opłata za niszę w kolumbarium lub grób urnowy 540.00
2.1 Jednorazowa opłata za pochowanie trumny w katakumbach 1512.00
2.2 Jednorazowa opłata za pochowanie 1 urny w grobie określonym w Dziale I poz. od 1.1.1 do 1.1.7 2160.00
2.3 Jednorazowa opłata za pochowanie 1 urny w grobie określonym w Dziale I poz. od 1.2.2 do 1.2.7 1080.00
2.4 Jednorazowa opłata za pochowanie urny w kolumbarium lub grobie przeznaczonym do chowania urn 1080.00
4.1 Jednorazowa opłata za korzystanie z sali ceremonialnej 162.00
4.2 Jednorazowa opłata za wjazd pojazdem na teren cmentarza. 70.20